dissabte, 30 d’agost de 2008

SOLBES, CALLAT MÉS MACO / SOLBES, CALLADO MÁS GUAPO


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Darrerament el finançament de Catalunya està en boca de tothom, i en Solbes (suposo que en nom de l’Estat espanyol) també ha dit la seva. Ara bé pel càrrec que ostenta valdria més que calli o bé (en funció de la important tasca que te encomanada) mesurar molt bé les seves paraules i intervencions.

Senyor Solbes, l’Estatut de Catalunya (aquell que vostès van canviar al seu gust, després aprovar, i que finalment va ser copiat literalment per d’altres) diu a la seva “Disposició Final Primera”:

Aplicació dels preceptes del títol VI
1. La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat ha de concretar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquest Estatut, l’aplicació dels preceptes del títol VI.

Fixi’s vostè senyor Solbes que en el termini de dos anys s’havia de CONCRETAR l’aplicació dels preceptes del títol VI (que parla del finançament de la Generalitat), i NO fer una proposta de finançament com diuen vostès en una interpretació de ciència ficció del nostre Estatut. Pot ser que hauria de llegir-se una mica l’Estatut de Catalunya...

D’altre banda, ara tots volen ficar-hi cullerada amb l’aprovació del model de finançament de Catalunya (Andalusia, Extremadura...) Que jo sàpiga mai no han preguntat a Catalunya com havia de ser el finançament d’Andalusia, Extremadura, el País Basc o Navarra...

Per què no ho van fer uns quants anys enrera per equilibrar solidàriament les balances fiscals, que per fi, no fa gaire es van publicar? Per què determinats personatges del PSOE anomenats “barons” i molt directament relacionats amb aquestes Comunitats que tant protesten, mouen impunement tots els fils del seu Partit i del Govern de l’Estat?

Pot ser perquè com estàvem abans ja els hi anava bé per mantenir l’estat “caciquil” als seus feus, i evitar la revolta per part de la població de les seves pròpies Comunitats Autònomes... Ara tenen por de perdre el seu “status caciquil” (més proper a la dreta que no pas a l’esquerra política) i per tant la seva credibilitat davant els seus.

Senyor Solbes sàpiga vostè que els catalans sabem llegir, i que també sabem el que vostès van aprovar fa dos anys. Si us plau no insulti la nostra intel·ligència i canviï el seu discurs o bé calli que estarà més maco.

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
Últimamente la financiación de Catalunya está en boca de todos, y Solbes (supongo que en nombre del Estado español) también ha dicho la suya. Ahora bien, por el cargo que ostenta valdría más que calle o bien (en función de la importante tarea que tiene encomendada) medir muy bien sus palabras e intervenciones.

Señor Solbes, el Estatut de Catalunya (aquel que ustedes cambiaron a su gusto, después aprobaron, y que finalmente fue copiado por otros) dice en su “Disposición Final Primera”:

Aplicación de los preceptos del título VI
La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat ha de concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Estatuto, la aplicación de los preceptos del título VI.

Fíjese usted, señor Solbes, que en el plazo de dos años se tenía que CONCRETAR la aplicación de los preceptos del título VI (el cual habla de la financiación de la Generalitat), y NO hacer una propuesta de financiación como dicen ustedes en una interpretación de ciencia ficción de nuestro Estatut. Tal vez debería leerse un poco el Estatut de Catalunya...

Y ahora todos quieren meter cucharada en la aprobación del modelo de financiación de Catalunya (Andalucía, Extremadura...) Que yo sepa jamás han preguntado a Catalunya cómo debía ser la financiación de Andalucía, Extremadura, el País Vasco o Navarra...

¿Por qué no lo hicieron años atrás para equilibrar solidariamente las balanzas fiscales, que por fin no hace mucho se publicaron? ¿Por qué determinados personajes del PSOE llamados “barones”, y muy directamente relacionados con estas Comunidades que protestan, mueven impunemente todos los hilos de su partido y del Gobierno del Estado?

Puede ser que como estábamos antes ya les iba bien para mantener el estado “caciquil” en sus feudos, y así evitar la revuelta por parte de la población de sus propias Comunidades Autónomas... Ahora tienen miedo de perder su “status caciquil” (más próximo a la derecha que a la izquierda política) y por lo tanto su credibilidad ante los suyos.

Señor Solbes sepa usted que los catalanes sabemos leer, y que también sabemos lo que ustedes aprobaron hace dos años. Por favor, no insulte nuestra inteligencia y cambie su discurso o bien calle que estará más guapo.