dissabte, 5 de novembre de 2011

20-N, JO JA HO TINC CLAR... / 20-N, YO YA LO TENGO CLARO...

TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Ens acostem al 20-N, data en la que es celebraran les eleccions generals, i en que milions de ciutadans i ciutadanes hauran de decidir qui governa l’estat espanyol els propers quatre anys. Una decisió que no serà gens fàcil, atès la situació econòmica, política i social en que ens hi trobem hores d’ara.

Ara comença el més difícil, sobre tot per els demòcrates progressistes que no es troben sectàriament lligats a una formació política determinada. Per què serà difícil? Doncs perquè les esquerres s’han deixat arrossegar pel poder del capital, deixant la ciutadania en unes condicions molt precàries, i les dretes, que tenen molts números per pujar al poder, no fan altre cosa que fiançar el capitalisme al capdamunt de la cadena alimentària (social i econòmica), intentant fer oblidar que és aquest mateix sistema el que ens ha dut al desastre...

Què podem fer? Ja ho he dit, no es gens fàcil... A Alemanya, per exemple, i d’altres indrets del mon, el partits ecologistes prenen força cada cop més. Aposten per un canvi radical de la política econòmica, i per les polítiques socials, reforçant entre d’altres, la salut i educació públiques. Aposten per realitzar un canvi profund de la política, treballar per la participació ciutadana atorgant el poder a la ciutadania, i aconseguir d’aquesta manera una democràcia real. I com no, aposten per la sostenibilitat del medi ambient, amb energies netes i renovables...

Com podeu veure són moltes coses que els partits, convencionals i molt tradicionals, tan sols recorden i en parlen quan hi ha campanya electoral. Desprès pateixen una sobtada amnèsia generalitzada, fins que la ciutadania ens indignem i sortim al carrer. Aleshores en tornen a parlar, uns quants dies i prou...

Crec que, hores d’ara, el moviment ecologista és el que més ens convé a la ciutadania. Cal un canvi de rumb, i el bipartidisme existent no ens pot dur a bon port. PSOE i PP no ho poden adreçar. Els uns (PSOE) per incapacitat, ineptitud i oblit del seu propi ideari, i els altres (PP) perquè el que tenim hores d’ara ja forma part de la seva pròpia essència, és a dir que són part del problema...

Cal gent amb un parell de collons o d’ovaris que posi les coses al seu lloc. Cal eliminar l’energia nuclear ja, i apostar per energies netes 100% renovables (no cal esperar un altre Fukushima o un Txernòbil). Cal polítiques socials 100%. Cal treballar per la igualtat social i lluitar contra l’exclusió de qualsevol mena. Cal acabar amb la pobresa a casa i col·laborar amb polítiques exteriors de cooperació. Cal acabar amb els que contaminen impunement perquè les sancions que els hi posen son molt més assequibles que invertir per no contaminar. Cal acabar amb l’especulació (del preu dels aliments, de l’habitatge, dels mercats borsaris, etc.). Cal tenir cura del territori, de l’aigua, de l’aire i dels recursos. Cal transparència política i econòmica amb depuració de responsabilitats sense tenir en compte quin és el càrrec que ocupen (olé Islàndia). En definitiva cal que siguin honestos i això, hores d’ara, crec que cap d’aquests dos partits polítics ens ho pot oferir. Ens cal aire nou al govern, 100% honest, 100% pur, 100% renovable...

El proper 20-N s’ha d’anar a votar perquè és el nostre dret i també la nostra obligació. Jo fins i tot havia pensat a votar en blanc, però mentre que aquest vot en blanc no estigui representat al Congrés dels Diputats amb un escó buit (també cal una reforma electoral), crec que tampoc és una bona opció. Així que votaré i no serà un vot en blanc... Som-hi doncs, pel nostre futur...! Jo ja ho tinc clar!

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
Nos acercamos al 20-N, fecha en la que se celebraran las elecciones generales, y en que millones de ciudadanos y ciudadanas tendrán que decidir quién gobernará el estado español los próximos cuatro años. Una decisión que no será nada fácil, debido a la situación económica, política y social, en que ahora nos encontramos.

Ahora empieza lo más difícil, sobre todo para los demócratas progresistas que no estén sectariamente ligados a una formación política determinada. ¿Por qué será difícil? Pues porque las izquierdas se han dejado arrastrar por el poder del capital, dejando la ciudadanía en unas condiciones muy precarias, y las derechas, que tienen muchos números para subir al poder, no hacen otra cosa que afianzar el capitalismo en la cima de la cadena alimenticia (social y económica), intentando hacer olvidar que este mismo sistema es el que nos ha llevado al desastre…

¿Qué podemos hacer? Ya lo he dicho, no es nada fácil… En Alemania, por ejemplo, y en otros lugares del mundo, los partidos ecologistas toman cada vez más fuerza. Apuestan por un cambio radical de la política económica, y por las políticas sociales, reforzando entre otras la salud y educación públicas. Apuestan por realizar un cambio profundo en la política, trabajar por la participación ciudadana otorgando el poder a la ciudadanía, y conseguir de esta forma una democracia real. Y cómo no, apuestan por la sostenibilidad del medio ambiente, con energías limpias y renovables…

Como podéis ver son muchas las cosas que los partidos, convencionales y muy tradicionales, sólo recuerdan y hablan cuando hay campaña electoral. Después sufren una repentina amnesia generalizada, hasta que la ciudadanía nos indignamos y salimos a la calle. Entonces vuelven a hablar de ello, unos cuantos días y basta…

Creo que, hoy por hoy, el movimiento ecologista es el que más conviene a la ciudadanía. Hace falta un cambio de rumbo, y el bipartidismo existente no nos puede llevar a buen puerto. PSOE y PP no lo pueden enderezar. Los unos (PSOE) por incapacidad, ineptitud y olvido de su propio ideario, y los otros (PP) porque lo que tenemos en estos momentos ya forma parte de su propia esencia, es decir que son parte del problema…

Hace falta gente con un par de cojones o de ovarios que coloque las cosas en su sitio. Hace falta eliminar ya la energía nuclear, y apostar por energías limpias 100% renovables (no hace falta esperar otro Fukushima o un Chernóbil). Hacen falta políticas sociales 100%. Hace falta trabajar por la igualdad social y luchar contra la exclusión de cualquier tipo. Hace falta terminar con la pobreza en casa, y colaborar con políticas exteriores de cooperación. Hace falta terminar con los que contaminan impunemente porque las sanciones que les imponen son mucho asequibles que invertir para no contaminar. Hace falta terminar con la especulación (del precio de los alimentos, de la vivienda, de los mercados bursátiles, etc.). Hace falta cuidar el territorio, el agua, el aire y los recursos. Hace falta transparencia política y económica con depuración de responsabilidades sin tener en cuenta cuál es el cargo que ocupan (olé Islandia). En definitiva hace falta que sean honestos y eso, por ahora, creo que ninguno de estos dos partidos políticos puede ofrecerlo. Nos hace falta aire nuevo en el gobierno, 100% honesto, 100% puro, 100% renovable…

El próximo 20-N hay que ir a votar porque es nuestro derecho y también nuestra obligación. Yo, incluso había pensado votar en blanco, pero mientras que este voto en blanco no esté representado en el Congreso de los Diputados con un escaño vacío (también hace falta una reforma electoral), creo que tampoco es una buena opción. Así que votaré, y no será en blanco… ¡Adelante pues, por nuestro futuro! ¡Yo ya lo tengo claro!