dimarts, 3 de juliol de 2012

PRIMER LES PERSONES, TOTES!!! / PRIMERO LAS PERSONAS, ¡ TODAS !


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Fa dies que no escrivia un article al meu blog. La veritat es que he estat treballant en un projecte que pot arribar a ser quelcom important o d’altre banda pot acabar en no rés...

Ara bé, aquest cap de setmana passat una amiga va explicar-me el que li havia succeït al seu fill de catorze anys quan es trobaven a una farmàcia del poble, i no m’he pogut estar de fer un comentari al respecte. No m’he pogut estar de dir la meva.

Un home va fer un comentari despectiu referint-se als immigrants i també al nen (el nen té una discapacitat física i intel·lectual, i és de color). El seu desafortunat comentari deia, entre d’altres coses, que amb els nostres impostos havíem de mantenir la gent que ve de fora (amb lo de “nostres” suposo que es referia a la població autòctona, o millor dit a la raça ària del país).

La meva amiga, filla de Pineda de Mar, davant l’agressió verbal que va rebre el seu fill, molt encertadament va dir a aquell home que era un fatxa de merda i va marxar...

És quelcom molt llastimós, i no passaria de ser rés més que un incident com molts d’altres, protagonitzats per “persones” que desconeixen el significat de paraules com decència, drets humans i democràcia, de no ser perquè hi ha polítics que desconeixedors de la gran responsabilitat que la ciutadania els ha dipositat, diuen coses com: “primer els de casa”, descarregant sobre la població immigrada una responsabilitat que no els pertoca.

I els de “casa”, uns perquè ja són així, i d’altres perquè colpejats per la crisi i trobant-se sovint en situacions molt difícils, s’agafen com a ferro roent a aquestes mentides perquè els donen una resposta (falsa i manipulada de manera interessada) de per què de la situació crítica del moment.

Aquests polítics, falsos i mentiders, indignes de la confiança dipositada amb ells, haurien de dedicar-se a treballar per la ciutadania que els paga, en comptes de massacrar-la amb impostos que no poden pagar, i utilitzar-los per ajudar bancs i caixes que continuaran d’aquesta manera extorsionant la ciutadania. Haurien de renunciar a vestits fets a mida, bosses de vuitton i comissions vàries, entre d’altres..., i denunciar les pràctiques irregulars dintre els partits polítics, les entitats financeres i les administracions. Perquè hi ha moltes i no fan més que tapar-les, els d’una banda i els de l’altre.

L’Eurocopa ja ha acabat i demà torna la realitat. Una realitat molt dura per la ciutadania. Cal arribar a final de mes..., cal pagar l’hipoteca..., cal educar els fills..., cal portar menjar a casa... Aquí no tenim multinacionals per expropiar i per això necessiten de mentides i més mentides per desviar l’atenció de la ciutadania cap a altre banda, lluny de la veritat.

Primer els de casa, NO. Primer les persones. Totes les persones, indistintament de la seva procedència, color de la pell, condició sexual, religió... 

No als polítics de tres al quart que menteixen més que parlen. No als polítics que amaguen el cap sota l’ala esperant que els arribi una jubilació daurada...

Sí als polítics de ciutadania. Sí als polítics que lluiten per la ciutadania i no pels bancs. Sí als polítics decents, gent de carrer, que tot i que intenten tapar-les la boca, hi són, esperant una revolució que abans o desprès ha d’arribar.

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
Hace días que no escribía un artículo en mi blog. La verdad es que he estado trabajando en un proyecto que puede llegar a ser algo importante, o que por otro lado puede acabar en nada…

Ahora bien, el pasado fin de semana una amiga me explicó lo que le había sucedido a su hijo de catorce años cuando se encontraban en una farmacia del pueblo, y  he podido evitar hacer un comentario al respecto. No he podido evitar expresar mi opinión…

Un hombre hizo un comentario despectivo refiriéndose a los inmigrantes  y también al niño (el niño tiene una discapacidad física e intelectual, y es de color). Su desafortunado comentario decía, entre otras cosas, que con nuestros impuestos teníamos que mantener a la gente que viene de fuera (con lo de “nosotros” supongo que se refería a la población autóctona, o mejor dicho la raza aria del país).

Mi amiga, hija de Pineda de Mar, ante la agresión verbal que recibió su hijo, muy acertadamente le dijo a aquel hombre que era un facha de mierda y se fue…

Es algo muy lastimoso, y no pasaría de ser más que un incidente como muchos otros, protagonizados por “personas” que desconocen el significado de palabras como decencia, derechos humanos y democracia, de no ser porque hay políticos que desconocedores de la gran responsabilidad que la ciudadanía ha depositado en ellos, dicen cosas como “primero los de casa”, descargando sobre la población inmigrada una responsabilidad que no les pertenece.

Y los de “casa”, unos porque ya son así, y otros porque golpeados por la crisis y hallándose a menudo en situaciones muy difíciles, se agarran como a un hierro ardiendo a esas mentidas porque les dan una respuesta (falsa y manipulada de forma interesada) a la critica situación del momento.

Éstos políticos, falsos y mentirosos, indignos de la confianza depositada en ellos, deberían dedicarse a trabajar para la ciudadanía que les paga, en lugar de masacrarla con impuestos que no pueden pagar, y utilizarlos para ayudar  a los bancos y cajas que continuaran de esta forma extorsionando a la ciudadanía. Deberían renunciar a trajes hechos a medida, bolsos de vuitton y comisiones varias, entre otras…, y denunciar las prácticas irregulares dentro de los partidos políticos, las entidades financieras y las administraciones. Porque hay muchas, y no hacen más que taparlas, los de un lado y los del otro.

La Eurocopa se ha terminado y mañana  vuelve la realidad. Una realidad muy dura para la ciudadanía. Hay que llegar a final de mes…, hay que pagar la hipoteca…, ha que educar a los hijos…, hay que llevar comida a casa… Aquí no tenemos multinacionales que expropiar y por eso necesitan de mentiras y más mentiras para desviar la atención de la ciudadanía hacia otro lado, lejos de la verdad.

Primero los de casa, NO. Primero las personas. Todas las personas, indistintamente de su origen, color de la piel, condición sexual, religión… 

No a los políticos de tres al cuarto que mienten más que hablan. No a los políticos que esconden la cabeza bajo el ala esperando que les llegue una jubilación dorada…

Sí a los políticos de ciudadanía. Sí a los políticos que luchan por la ciudadanía y no por los bancos. Si a los políticos decentes, gente de calle, que aunque intentan taparles la boca, están ahí, esperando una revolución que antes o después debe llegar…