dijous, 25 d’octubre de 2007

AGRESSIÓ XENÒFOBA / AGRESIÓN XENÓFOBA

Text amb català (más abajo el texto en castellano):

Indignació i ràbia es el que vaig sentir quan vaig veure les imatges per televisió, sense poder donar crèdit del que veien els meus ulls. La càmera de seguretat d’un Ferrocarril de la Generalitat va gravar a un jove, colpejar a una adolescent equatoriana menor de edat. Sense cap raó aparent, i a més a més segons la noia, proferint insults racistes. Indignant! ...

Tan indignant com veure que un altre noi que hi anava al vagó no va fer res per defensar a la jove. Malauradament vivim a una societat incívica en molts aspectes, ja sigui per por (crec que ha estat aquest el cas), per comoditat, o simplement perquè això no va amb mi... (i quan ens toca a nosaltres a les hores ens queixem d’insolidaritat). El cas es que sovint la gent es desentén. Esperem que la nova assignatura per la ciutadania desperti tots els valors cívics que fa molt de temps s’han deixat aparcats i oblidats per la ciutadania i la classe política.

Però encara vaig sentir més indignació al veure el desinterès de la “justícia” per aquest succés delictiu, al igual que ha succeït moltes d’altres vegades. Per sort, hi havia una càmera, i les imatges les han pogut veure tot el mon. Per sort, la víctima ha tingut la valentia de denunciar-ho. Per sort, s’ha interessat el govern equatorià. Per sort, al Ministre de Justícia li han sortit els colors i s’ha decidit a intervenir. Per sort, la Generalitat, sentint vergonya aliena, s’ha decidit a presentar se com acusació popular. I mentre tant, jutges i fiscalia passant se la pilota per justificar un mes dels errors i la desídia de la nostra “justícia”. Molt trist tot això.

Desitjo que tot el que està succeint amb aquest incident serveixi per ajudar a que la justícia es posi d’una vegada per totes les piles i facin la seva feina, que es l’únic que els ciutadans i ciutadanes els hi reclamem. Senyors i senyores, deixen se d’estupideses i facin vostès la seva feina.

Texto en castellano (d’alt teniu el text amb català):

Indignación y rabia es lo que sentí cuando vi las imágenes por televisión, sin poder dar crédito a lo que mis ojos veían. La cámara de seguridad de un Ferrocarril de la Generalitat grabó a un joven, golpear a una adolescente ecuatoriana menor de edad. Sin razón alguna aparente, y además según la chica, profiriendo insultos racistas. ¡Indignante!…

Tan indignante como ver que otro chico que viajaba en el vagón no hacía nada por defender a la joven. Desgraciadamente vivimos en una sociedad incívica en muchos aspectos, ya sea por miedo (creo que éste ha sido el caso), por comodidad, o simplemente porque esto no va conmigo… (y cuando nos toca a nosotros entonces nos quejamos de la insolidaridad). El caso es que a menudo la gente se desentiende. Esperemos que la nueva asignatura por la ciudadanía despierte todos los valores que hace mucho tiempo se han dejado aparcados y olvidados por la ciudadanía y por la clase política.

Pero todavía sentí más indignación al ver el desinterés de la “justicia” por este suceso delictivo, igual que ha sucedido muchas otras veces. Por suerte, había una cámara, y las imágenes han podido ser vistas por todo el mundo. Por suerte, la víctima ha tenido la valetía de denunciarlo. Por suerte, se ha interesado el gobierno ecuatoriano. Por suerte, al Ministro de Justicia le han salido los colores y se ha decidido a intervenir. Por suerte, la Generalitat, sintiendo vergüenza ajena, ha decidido presentarse como acusación popular. Y mientras tanto, jueces y fiscalía pasándose la pelota para justificar uno más de los errores y de la desidia de nuestra “justicia”. Todo esto es muy triste.

Deseo que todo lo que está sucediendo con este incidente sirva para ayudar a que la justicia se ponga, de una vez por todas, las pilas y hagan su trabajo, que es lo único que los ciudadanos y ciudadanas reclamamos. Señores y señoras, déjense de estupideces y hagan ustedes su trabajo.