divendres, 14 de desembre de 2007

ZAPATERO, NO PERDIS DE VISTA QUI ERES! / ZAPATERO, ¡NO PIERDAS DE VISTA QUIEN ERAS!

TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO)
Ja fa uns dies que porto escoltant als mitjans de comunicació que la formació política ANB (Acció Nacionalista Basca) està a punt de ser il·legalitzada. Jo suposo que forma part de l’estratègia conservadora d’en Zapatero per lligar al màxim les pròximes eleccions al mes de març. Això, tanmateix com l’acció caciquil i antidemocràtica pressa pel PSOE contra el Partit Socialista de Navarra, o la decisió de proposar al senyor Bono com a President del proper Parlament (un individu que ha manifestat el seu menyspreu a tot el que no sigui espanyol i punt, i que no desentonaria gens ni mica a les files del PP), etc..., son tota una sèrie de moviments polítics per fer-se amb els votants conservadors de centre i els espanyolistes.

Pot ser que el senyor Zapatero s’asseguri els propers quatre anys de mandat (si es això el que li interessa preferentment), però està perdent el recolzament i credibilitat per part d’una gran part de la ciutadania de l’estat espanyol.

La solució per eliminar la violència del terrorisme no està en il·legalitzar els partits polítics (que son la representació pacífica i sense violència de les idees), i d’aquesta manera deixar sense veu a milers de ciutadans i ciutadanes. La solució es fer la feina que li pertoca com a President, i que no es d’altre que governar un país plural i divers, amb diverses nacionalitats (si diverses nacionalitats, encara que a molts se’ls hi retorcin els budells tan sols escoltar-ho). La seva tasca es ser valent i progressista, i no mirar constantment el que pugui pensar o fer una dreta rància, antiquada i obsoleta. Ha de governar sense estar condicionat per la dreta política i social. Ha de governar per a tothom i no tan sols per als nacionalistes espanyols!

Sembla ser que volen convertir les properes eleccions generals en bipartidistes, només entre PP i PSOE. Però vagi en compte senyor Zapatero, perquè encegat en aquesta lluita per el poder està perdent de vista el ideari socialista i progressista que el caracteritzava abans de ser President. I s’està apropant perillosament al del seu adversari Rajoy. A veure si al final les dues opcions de govern, per similitud, es convertiran en una sola...


TEXT EN CASTELLÀ (D’ALT TENIU EL TEXT EN CATALÀ)
Hace ya unos días que escucho en los medios de comunicación que la formación política ANB (Acción Nacionalista Vasca) está a punto de ser ilegalizada. Yo supongo que forma parte de la estrategia conservadora de Zapatero para atar al máximo las próximas elecciones del mes de marzo. Esto, así como la acción caciquil y antidemocrática tomada por el PSOE contra el Partido Socialista de Navarra, o la decisión de proponer al señor Bono como Presidente del próximo Parlamento (un individuo que ha manifestado su menosprecio a todo lo que no sea español y punto, y que no desentonaría para nada en las filas del PP), etc…, son toda una serie de movimientos políticos para hacerse con los votantes conservadores de centro, y los españolistas.

Puede que el señor Zapatero se asegure los próximos cuatro años de mandato (si es esto lo que preferentemente le interesa), pero está perdiendo el apoyo y la credibilidad por parte de una gran parte de la ciudadanía del estado español.

La solución para eliminar la violencia del terrorismo no está en ilegalizar los partidos políticos (que son la representación pacífica y sin violencia de las ideas), y de esta forma dejar sin voz a miles de ciudadanos y ciudadanas. La solución es hacer la tarea que le toca como Presidente, y que no es otra que gobernar un país plural y diverso, con diversas nacionalidades (sí, diversas nacionalidades, aunque a muchos se les retuercen los intestinos con tan sólo escucharlo). Su tarea es ser valiente y progresista, y no mirar constantemente lo que pueda pensar o hacer una derecha rancia, anticuada y obsoleta. Debe gobernar sin estar condicionado por la derecha política y social. ¡Debe gobernar para todos y no sólo para los nacionalistas españoles!

Parece ser que quieren convertir las próximas elecciones en bipartidistas, sólo entre PP y PSOE. Pero vaya con cuidado señor Zapatero, porque cegado en una lucha por el poder está perdiendo de vista el ideario socialista y progresista que le caracterizaba antes de ser Presidente. Y se está acercando peligrosamente al de su adversario Rajoy. A ver si al final las dos opciones de gobierno, por similitud, se convertirán en una sola…