dimecres, 19 de març de 2008

SENTIO CULPA,AE


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Sentir culpa...” Sembla ser que això és l’únic que l’ésser humà sabem fer...

Fa temps que l’església catòlica va entonar el ‘mea culpa’ per la seva complicitat, per no fer res al respecte, al genocidi que els nazis van cometre amb els jueus. També de vegades han esmentat per sobre, molt per sobre, les barbaritats comeses per la Santa Inquisició. I segueixen permetén coses semblants a la dels jueus sense dir res...

Ara li toca al govern alemany a través de la Àngela Merkel, qui ahir mateix va demanar perdó als jueus per aquest mateix genocidi. També caldria veure si ho haguessin fet en el cas de que les relacions comercials entre ambdós països fossin unes altres ben diferents... Tampoc però van dir res sobre el poble palestí...

L’ésser humà tenim tendència al sentit de la culpa en comptes de potenciar el nostre propi sentit de la responsabilitat. No fa gaire l’església catòlica es queixava de que el sentiment de culpa havia disminuït i la gent ja no es confessa tant com abans feia. Suposo que és degut al laïcisme demoníac que colpeja cada cop més la nostra societat decadent... Bé, sembla ser que anem pel bon camí...

Ser responsables vol dir que ens adonem dels nostres propis errors, i que posem en marxa la nostra pròpia capacitat d’esmenar i seguir endavant. Sentir nos culpables sovint acaba fent que repetim una i d’altre vegada els mateixos errors, i això és el que jo penso que la comunitat internacional està fent, i no reacciona com ho hauria de fer davant de conflictes com el d’israelians i palestins.

A la seva manera i a una altre escala, Israel està fent amb Palestina el que els nazis van fer amb ells... I la comunitat internacional ho contempla amb una passivitat indignant. Què esperem? Que d’aquí a seixanta anys els diguem als palestins que puguin quedar: Ho sentim molt! Per què hem d’arribar a aquests extrems? Està molt clar que per interessos polítics i econòmics. Exactament el mateix que està passant a l’Irak!

Quan llegeixo les resolucions de l’ONU el meu estomac es regira completament i penso amb lo molt que podria fer aquest organisme.., però que no fa. I si no, simplement girem els nostres ulls arreu del nostre planeta. Mirem els conflictes dels darrers anys i quina ha estat, com i quan l’actuació internacional.

África amb molts conflictes armats, penso que és un dels casos més greus (Angola, Burundi, Chad, Congo, Liberia, Ruanda, Sierra Leona, Etiopía, Somalia, Sudán, Nigéria..., i un llarg etcètera). Quan la guerra freda va acabar, l'Àfrica va deixar de tenir interès estratègic i va ser abandonada a la seva sort. Un altre cop, una qüestió d’interessos.

Àsia (la potent Xina trepitjant els drets humans ), Centre Amèrica (un continu volcá de conflictes), Europa (amb l’indigne conflicte a l’antiga Iugoslàvia que encara cueja), Austràlia que no se’n parla però on també s’ha fet un extermini amb la població aborigen. Exactament el mateix que EEUU ha arribat a fer amb els nadius d’aquest país... Ningú no s’escapa! I tot això amb el beneplàcit de la comunitat internacional i l’ONU al capdavant.

Amics i amigues canviem el “sentio culpa,ae” (sentir culpa), pel “SUM AUCTOR” (ser responsable).

TEXT EN CASTELLÀ (D’ALT EL TEXT EN CATALÀ):
Sentir culpa...” Parece ser que esto es lo único que los seres humanos sabemos hacer...

Hace tiempo que la iglesia católica entonó el ‘mea culpa’ por su complicidad, al no hacer nada al respecto, del genocidio que los nazis cometieron con los judios. También a veces han mencionado por encima, muy por encima, las barbaridades cometidas por la Santa Inquisición. Y siguen permitiendo cosas parecidas a lo ocurrido con los judios sin decir nada…

Ahora le toca al gobierno alemán a través de Ángela Merkel, quien ayer mismo pidió perdón a los judíos por ése mismo genocidio. También deberíamos ver si lo hubiesen hecho en el caso de que las relaciones comerciales entre ambos países fueran otras muy diferentes… Pero no dijeron nada sobre el pueblo palestino…

Los seres humanos tenemos tendencia al sentido de la culpa en vez de potenciar nuestro propio sentido de la responsabilidad. No hace mucho la iglesia católica se quejaba de que el sentimiento de culpa había disminuido y la gente no se confiesa tanto como hacía antes. Supongo que es debido al laicismo demoníaco que golpea cada vez más nuestra decadente sociedad… Bien, parece ser que vamos por el buen camino…

Se responsables quiere decir que nos damos cuenta de nuestros propios errores, y que ponemos en marcha nuestra propia capacidad de rectificar y seguir adelante. Sentirnos culpables, a menudo hace que repitamos una y otra vez los mismos errores, y esto es lo que yo pienso que la comunidad internacional está haciendo, y no reacciona como debería ante conflictos como el de israelitas y palestinos.

A su manera y a diferente escala, Israel está haciendo con Palestina lo mismo que los nazis hicieron con ellos… Y la comunidad internacional lo contempla con indignante pasividad. ¿A qué esperamos? A que dentro de sesenta años digamos a los palestinos que puedan quedar: ¡Lo sentimos mucho! ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos? Está muy claro que por intereses políticos y económicos. ¡Exactamente lo mismo que está ocurriendo con Irak!

Cuando leo las resoluciones de la ONU se me remueve por completo el estómago y pienso en lo mucho que podría hacer este organismo…, pero que no hace. Y si no, simplemente volvamos los ojos hacia nuestro planeta. Veamos los conflitos de los últimos años y cuál ha sido, cómo y cuando la actuación internacional.

África con muchos conflictos armados, pienso que es uno de los casos más graves (Angola, Burundi, el Chad, Congo, Liberia, Ruanda, Sierra Leona, Etiopía, Somalia, Sudán, Nigeria…, y un largo etcétera). Cuando finalizó la guerra fria, África dejó de tener interés estratégico y fue abandonada a su suerte. Una vez más cuestión de intereses.

Asia (China pisoteando los derechos humanos), Centro América (un contínuo volcán de conflictos), Europa (con el conflicto indignante de la antigua Yugoslavia que aún colea), Australia, que no se habla de ella pero donde también se ha realizado un exterminio de la población aborigen. Exactamente lo mismo que EEUU ha hecho con los nativos de éste país… ¡Nadie se escapa! Y todo esto con el beneplácito de la comunidad internacional con la ONU al frente.

Amigos y amigas cambiemos el “sentio culpa,ae” (sentir culpa), por “SUM AUCTOR” (ser responsable).