dimarts, 4 de març de 2008

SUSPENS A L’ESGLÉSIA / SUSPENSO A LA IGLESIA


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Això no va bé. No tenen prou amb l’enrenou i la disbauxa que porten darrerament a l’església catòlica, que per acabar d’adobar-ho i contra tota lògica tornen a escollir a en Rouco Varela President de la Conferència Episcopal Espanyola (ja ho va ser durant sis anys).

Ha guanyat la branca més conservadora de l’església i hem perdut tots nosaltres, perquè crec que ho patirem, i molt. Ara bé, esperem que el proper govern sàpiga estar s’hi al seu lloc, i d’altre banda saber com col·locar a aquesta entitat al lloc que li pertany, es a dir, igual que la resta d’entitats ja existents, ni més ni menys.

I dic que ha estat escollit contra tota lògica perquè existia una tradició no escrita, de que el president era tornat a ser escollit un segon mandat, i ara això no ha estat així, i en Blázquez s’ha quedat fora (bé no tant afora, ja que queda com a vicepresident, i jo suposo que és un senyal d’humilitat per part del perdedor)... Ho sento molt senyor Blàzquez però dubto molt que aquesta humilitat li surti de dintre, sobre tot quan es demostra un cop més que l’església perd els papers. Li han fet el llit i vostè es queda (al menys aparentment) com si res no hagués passat...

Penso que el futur de la institució que vostè representa, passa per no resignar-se a que aquells que representen obscures ambicions de poder deixin sense cap valor la feina de moltes i moltes persones que des de l’anonimat de les seves humils parròquies sí que creuen en quelcom diferent, en les persones.

No em queda menys que suspendre a l’Església, perquè sembla ser que no han aprés res de la història passada. I a vostè senyor Blázquez, també uns suspens. Perquè qui no actua tenint coneixement de que s’està fent quelcom malament, te encara molta més responsabilitat que el que no en fa perquè ho desconeix i per ignorància.


TEXT EN CASTELLÀ (D’ALT EL TEXT EN CATALÀ):
Esto no va bien. No tienen ya bastante con los líos y el despiporre que tiene últimamente la iglesia católica, que para terminar de arreglarlo y contra toda lógica vuelven a escoger a Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal Española (ya lo fue durante seis años).

Ha ganado la rama más conservadora de la iglesia y hemos perdido todos nosotros, porque creo que lo sufriremos, y mucho. Ahora bien, esperemos que el próximo gobierno sepa estar en su sitio, y por otro lado sepa cómo colocar a esta entidad en el lugar que le corresponde, es decir, igual que el resto de entidades ya existentes, ni más ni menos.

Y digo que ha sido escogido contra toda lógica porque existía una tradición no escrita, de que el presidente era vuelto a ser escogido un segundo mandato, y ahora no ha sido así, y Blázquez se ha quedado fuera (bueno, no tan afuera, ya que queda como vicepresidente, y yo supongo que es una señal de humildad por parte del perdedor)… Lo siento mucho señor Blázquez pero dudo mucho que esta humildad le salga de dentro, sobre todo cuando se demuestra una vez más que la iglesia pierde los papeles. Le han hecho la cama y usted se queda (al menos aparentemente) como si nada hubiese ocurrido…

Pienso que el futuro de la institución que usted representa, pasa por no resignarse a que aquellos que representan oscuras ambiciones de poder, dejen sin ningún valor el trabajo de muchas y muchas personas que desde el anonimato de sus humildes parroquias sí que creen en algo diferente, en las personas.

No me queda otra cosa que suspender a la Iglesia, porque parece ser que no han aprendido nada de la historia pasada. Y a usted señor Blázquez, también un suspenso. Porque quien no actúa ante algo que sabe se está haciendo mal, todavía tiene mucha más responsabilidad que el que no hace porque desconoce y por ignorancia.