divendres, 7 de novembre de 2008

L’AUDIÈNCIA NACIONAL NO EN SAP DE JUSTICIA / LA AUDIENCIA NACIONAL NO SABE DE JUSTICIA.


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
El ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha acordat avui per 10 vots a cinc paralitzar l'exhumació de les fosses comunes de la guerra civil i del franquisme autoritzada pel jutge Baltasar Garzón.

Què es el que passa amb l’Audiència Nacional? Perquè lluiten desesperadament perquè no es faci justícia? Pot ser perquè encara hi a massa persones interessades a amagar la veritat... Una veritat convertida en vergonya i plena d’injustícies que uns quants volen continuar amagant!

La fiscalia al·lega que aquestes actuacions podrien causar a tercers perjudicis irreversibles de difícil reparació. A qui pot perjudicar que es faci justícia? Doncs a tots aquells que no tenen netes les seves consciències i volen amagar quelcom, potser un delicte...

Abans o després es farà justícia i es coneixerà tota la veritat, tant si val si es de color blau o vermell, el que serà veritablement important és que els crims que van succeir durant aquesta etapa fosca de la nostra història no quedin impunes, si més no que la memòria de les persones que van patir una injustícia per pensar diferent i per així expressar-ho, quedi neta.

Sí a la veritat! Sí a la memòria dels màrtirs! Sí a la Justícia sense manipulacions!

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
El pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha acordado hoy por 10 votos a cinco paralizar la exhumación de las fosas comunes de la guerra civil y del franquismo autorizada por el juez Baltasar Garzón.

¿Qué es lo que sucede con la Audiencia Nacional? ¿Por qué luchan desesperadamente para que no se haga justicia? Puede que porque todavía hay demasiadas personas interesadas en esconder la verdad... ¡Una verdad convertida en vergüenza y llena de injusticias que unos cuantos quieren seguir escondiendo!

La fiscalía alega que estas actuaciones podrían causar a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación. ¿A quién puede perjudicar que se haga justicia? Pues a todos aquellos que no tienen limpias sus conciencias y desean esconder algo, tal vez un delito...

Antes o después se hará justicia y se conocerá toda la verdad, tanto da si es de color azul o rojo, lo que será verdaderamente importante es que los crímenes que sucedieron durante esta etapa oscura de nuestra historia no queden impunes, si más no que la memoria de las personas que sufrieron una injusticia por pensar diferente y por así expresarlo, quede limpia.

¡Sí a la verdad! ¡Sí a la memoria de los mártires! ¡Sí a la Justicia sin manipulaciones!