diumenge, 1 de març de 2009

CPC + ILP = DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Si hi a una cosa que tenim molt present a Ciutadans pel Canvi son els ciutadans i ciutadanes, i com no la Participació Ciutadana, ja que forma part dels nostres fonaments com a associació i ho demostrem dia rere dia amb totes aquelles tasques i accions que duem a terme.

La darrera acció de CpC ha estat endegar un procés participatiu a través d’una Iniciativa Legislativa Popular. CpC hem registrat al Parlament de Catalunya un articulat de proposició de Llei Electoral de Catalunya, que encara que us sembli inversemblant som l’única Comunitat Autònoma que no hem procedit a promulgar-ne una, i des de fa trenta anys que ens regim pel que es preveu a una disposició transitòria prevista a les primeres eleccions i que remet substancialment a una llei estatal.

Tot i que l’Estatut d’Autonomia al seu article 56 estableix els requisits bàsics que haurà de complir l’esmentada llei, el bloqueig entre les forces polítiques no ha permès fins ara l’elaboració d’aquesta Llei Electoral.

Per això CpC ha decidit fer un pas endavant i presentar aquesta proposició de Llei, amb la que es tracte de desbloquejar el tema i forçar un debat al Parlament, per la qual cosa hem de generar un procés participatiu atès a què ens cal el recolzament d’un mínim de 50.000 signatures, i això vol dir que hem d’involucrar i fer participar a la ciutadania per poder aconseguir-ho. Quelcom força dificil avui dia.

D’altre banda no entenc el Conseller de Governació, Jordi Ausàs (ERC), per retreure a CpC aquesta iniciativa. Pot ser per què és una tasca que havia de fer ell mateix, i que s’està omplint de pols a un calaix del seu despatx, o pot ser per què és conscient de que es tracte d’una promesa electoral i encara no ha estat capaç de complir-la.

Conseller no s’enfadi perquè des de Ciutadans pel Canvi vulguem que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya prenguin també part a les decisions polítiques ja que, tot i que el procés electoral serveix per escollir els i les representants que han de fer-ho, tingui vostè present que la democràcia representativa ha de ser un mitjà per arribar a assolir una democràcia participativa (sap del que parlo, oi què sí?), i això vol dir que els polítics tenen la confiança de la ciutadania per avançar tots plegats colze a colze, representants, ciutadans i ciutadanes, per aconseguir el model de societat del benestar que tots desitgem.

De vegades sembla ser que hi a persones, i sobre tot els partits polítics que no veuen amb gaire bons ulls la tasca de CpC per animar a la ciutadania a participar i involucrar-se a la política.

No podem apartar als ciutadans i les ciutadanes de les decisions polítiques, perquè per millorar la democràcia, apropant-nos cada cop més a la Democracia Participativa, què penso una gran majoria volem, cal comptar i molt amb tota la ciutadania. Si no ho fem així continuarem com fins ara, amb una democràcia coixa i sense recursos.

TEXT EN CASTELLÀ (ADALT EL TEXT EN CATALÀ):
Si hay algo que tenemos muy presente en Ciutadans pel Canvi son los ciudadanos y las ciudadanas, y como no la Participación Ciudadana, puesto que forma parte de nuestros cimientos como asociación y lo demostramos día tras día en todas aquellas tareas y acciones que llevamos a cabo.

La última acción de CpC ha sido poner en marcha un proceso participativo a través de una Iniciativa Legislativa Popular. CpC hemos registrado en el Parlament de Catalunya un articulado de proposición de Ley Electoral de Catalunya, que aunque os parezca increíble somos la única Comunidad Autónoma que no hemos procedido a promulgar una, y desde hace treinta años que nos regimos por lo que se prevé en una disposición transitoria prevista en las primeras elecciones y que remite substancialmente a una ley estatal.

Aunque el Estatut de Catalunya en su artículo 56 establece los requisitos básicos que deberá cumplir la mencionada ley, el bloqueo entre las fuerzas políticas no ha permitido hasta ahora la elaboración de esta Ley Electoral.

Por ello CpC ha decidido dar un paso adelante y presentar esta proposición de Ley, con la que se trata de desbloquear el tema y forzar un debate en el Parlament, para lo cual debemos generar un proceso participativo ya que nos hace falta el apoyo de un mínimo de 50.000 firmas, y ello quiere decir que tenemos que involucrar y hacer participar a la ciudadanía para poder conseguirlo. Algo bastante difícil hoy día.

Por otro lado no entiendo al Conseller de Gobernación, Jordi Ahusas (ERC), por reprochar a CpC ésta iniciativa. Tal vez porque es una tarea que debía hacer él mismo, y que se está llenando de polvo en un cajón de su despacho, o tal vez porque es consciente de que se trata de una promesa electoral y todavía no ha sido capaz de cumplirla.

Conseller, no se enfade porque desde Ciutadans pel Canvi queramos que los ciudadanos y las ciudadanas de Catalunya también tomen parte en las decisiones políticas ya que, aunque el proceso electoral sirve para escoger a los /las representantes que deben hacerlo, tenga usted presente que la democracia representativa debe ser un medio para llegar a conseguir una democracia participativa (¿sabe de qué hablo, verdad que sí?), y esto quiere decir que los políticos tienen la confianza de la ciudadanía para avanzar todos juntos, codo a codo, representantes, ciudadanos y ciudadanas, para conseguir el modelo de sociedad del bienestar que todos queremos.

A veces parece ser que hay personas, y sobre todo partidos políticos que no ven con muy buenos ojos la tarea de CpC de animar a la ciudadanía a participar e involucrarse en la política.

No podemos apartar a los ciudadanos y las ciudadanas de las decisiones políticas, porque para mejorar la democracia, acercándonos cada vez más a la Democracia Participativa, que pienso una gran mayoría queremos, hace falta contar y mucho con toda la ciudadanía. Si no lo hacemos así continuaremos como hasta ahora, con una democracia coja y sin recursos.

1 comentari:

Anònim ha dit...

bla bla bla.......

Els regidors/es Pinedencs de CPC-PSOE(van agafats de la maneta) van votar en contra una consulta popular(no vinculant), clar aquesta no interessava XD.

Això si!!!!!! ajudeu a CPC-PSOE a crear una llei electoral que els ajudi a tenir més quota de poder.

Va home va!!!! vergonyaaaaa