dilluns, 19 d’abril de 2010

2012: LA FI DEL PROGRESSIME? / 2012: ¿EL FIN DEL PROGRESISMO?


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Començo aquest article com si d’una cita apocalíptica es tractés:

2012: La Fi del Progressisme?

Per què ho faig? Doncs perquè el progressisme en aquest país es troba a la corda fluixa. Jo no sé què és el que passarà durant els propers dos anys perquè sovint, fins el darrer minut d’un període electoral no es pot dir blat fins que és al sac i ben lligat.

De què en parlo? Doncs dels dos gegants polítics que existeixen hores d’ara a España (PSOE i PP), i que son l'única alternança de govern des de fa uns quants anys, això sí, animada de tant en tant per la resta de partits polítics que conformen les Corts espanyoles, i que de vegades son clau per l’estabilitat del govern creat desprès d’unes eleccions.

D'una banda tenim el partit que actualment està al govern. El PSOE, un partit d’esquerres el qual ha vist agreujada la seva mala gestió de govern per una crisi a nivell mundial, i la qual ha sabut aprofitar molt bé l’oposició per torpedinar totes i cadascunes de les seves decisions. Molt haurien de canviar les coses perquè revalidin per quatre anys més.

Tot i que no han arribat, ni de bon tros, a les expectatives dels progressistes, no deixen de ser el més proper als principis il·lustrats en que es va basar la Revolució Francesa al 1789.

D’altre banda tenim el partit de l’oposició. El PP, un partit polític que recull sota el mateix paraigües a tota la dreta, centre dreta, i extrema dreta espanyola. Un vot fidel facin el que facin. La qual cosa no succeeix per igual amb l’esquerra. Tant se val el que facin els seus dirigents. Tots saben que la corrupció forma part del seu tarannà, com ho va ser durant quaranta anys de dictadura, però tot i això els seus votants tanquen els ulls o miren cap a un altre costat negant l’evidència.

Tot s’hi val, abans que seguir amb una decadent democràcia infestada de rojos que violen tots els sagrats principis morals. Si Franco pugues tornar, anhelen els seus seguidors, això ho acabaria ràpid...

Aquest és el panorama! El 2012 pot ser molt dur, i des de aquest bloc invoco a les forces d’esquerres! Invoco a federalistes, republicans, socialistes, comunistes, progressistes... Invoco a els/les joves que per sort no ha conegut la manca de llibertats i la persecució ideològica, política i cultural.... Hem de forjar un nou horitzó polític i social, amb una esquerra no nacionalista (tot el contrari del que actualment governa a Espanya) dins un marc federal, i ens hem de conjurar perquè el 2012 no es converteixi en un apocalíptic fi del progressisme.

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
Empiezo este artículo como si de una cita apocalíptica se tratase:

2012: ¿El Fin del Progresismo?

¿Por qué lo hago? Pues porque el progresismo en este país se encuentra en la cuerda floja. Yo no sé lo que sucederá durante los próximos dos años porque a menudo, hasta el último minuto de un periodo electoral puede cambiar todo radicalmente.

¿De qué hablo? Pues de los dos gigantes políticos que existen en estos momentos en España (PSOE y PP), y que son la única alternancia de gobierno desde hace unos cuantos años, eso sí, animada de vez en cuando por el resto de partidos políticos que conforman las Cortes españolas, y que a veces son clave para la estabilidad del gobierno creado después de unas elecciones.

Por un lado tenemos el partido que actualmente está gobernando. El PSOE, un partido de izquierdas el cual ha visto agravada su mala gestión de gobierno por una crisis de nivel mundial, y la cual ha sabido aprovechar muy bien la oposición para torpedear todas y cada una de sus decisiones. Mucho deberían cambiar las cosas para que revaliden por cuatro años más.

Aunque no han llegado, ni de lejos, a las expectativas de los progresistas, no dejan de ser lo más próximo a los principios ilustrados en que se basó la Revolución Francesa en 1789.

Por el otro lado tenemos el partido de la oposición. El PP, un partido político que recoge bajo su paraguas a toda la derecha, centro derecha y extrema derecha española. Un voto fiel, hagan lo que hagan. Lo cual no sucede con la izquierda. Tanto da lo que hagan sus dirigentes. Todos saben que la corrupción forma parte de su proceder, igual que lo fue durante cuarenta años de dictadura, pero aún así sus votantes cierran los ojos o miran hacia otro lado negando la evidencia.

Todo vale, antes que continuar con una democracia decadente e infestada de rojos que violan todos los sagrados principios morales. Si Franco pudiese volver, anhelan sus seguidores, esto se acabaría rápido...

¡Este es el panorama! El 2012 puede ser muy duro, y desde este bloc invoco a las fuerzas de izquierdas. Invoco a los federalistas, republicanos, socialistas, comunistas, progresistas... Invoco a los/las jóvenes que por suerte no han conocido la falta de libertades y la persecución ideológica, política y cultural... Debemos forjar un nuevo horizonte político y social, con una izquierda no nacionalista (todo lo contrario de la que actualmente gobierna España) dentro de un marco federal, y debemos conjurarnos para que el 2012 no se convierta en un apocalíptico fin del progresismo.