dimecres, 4 de juliol de 2007

FEDERALISME I DEMOCRÀCIA

La jove democràcia espanyola es troba en un procés constant de desenvolupament, el qual no pot aturar se, ja que forma part del creixement i supervivència de la mateixa societat.

L’estat espanyol, si no vol tornar enrere en aquest procés evolutiu de la societat civil i política (fins a punts perillosos per la mateixa democràcia), ha de canviar. I aquest canvi ens ha de portar cap el federalisme.

Un federalisme asimètric, ja que donat la existència de multi cultures arreu de l’estat espanyol, amb clares diferències identitàries i de llengua, aquestes s’han de reconèixer.

S’ha d’acabar amb el cafè per a tot hom, un invent aplicat a la constitució de l’estat de les autonomies, i que en cap moment es reflex de la realitat pluri-cultural de l’estat espanyol.

Europa evoluciona i s’ha convertit en una Confederació de Nacions. Doncs seguim amb el mateix tarannà i anem cap a un federalisme progressista i participatiu a l’estat espanyol.

A l’hora, la nostra democràcia ha de seguir avançant cap a una democràcia participativa, substituint l’actual democràcia representativa.

Perquè els ciutadans i ciutadanes han de tenir una major participació a la presa de decisions polítiques (que les habitualment concedides a la democràcia representativa). S’ha d’ensenyar a la ciutadania a associar-se i a organitzar-se per poder exercir una influencia directa sobre les decisions públiques. D’aquesta manera el sistema podrà oferir a la ciutadania la possibilitat de participar a decisions orientades a aconseguir una economia socialment justa i molt mes humana.

L’administració ha de facilitar als ciutadans i ciutadanes les eines democràtiques necessàries per poder desenvolupar i exercir amb totes les garanties la democràcia participativa (àgores i foros d’opinió, consells de barri i consells de ciutat, consells sectorials de diferents àmbits socials, etc.)

D’aquesta manera la nostra societat funcionarà com una xarxa que inter-relacionarà el govern amb la ciutadania.

Més endavant, quan la democràcia participativa i federal porti un bon temps funcionant, ja en parlarem de si fem possible una democràcia directa...

1 comentari:

Carme Valls-Llobet ha dit...

Benvolgut Jordi:
M'agrada la empenta que portes, i etic d'acord en que falta molta pedagogia i també perdre la por al PP que es el que vol que anem endarrera com els crancs.
Has passat el teu blog a la Sonia Cormenzana,???
Una abraçada i endavant
Carme Valls