dissabte, 10 de novembre de 2007

15 DE NOVEMBRE DE 2007 / 15 DE NOVIEMBRE DE 2007

TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Amb ocasió de la presentació de l’informe científic de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic a València, nombroses organitzacions ecologistes, sindicals, socials i ciutadanes d’arreu de l’Estat, convoquen una apagada general el proper 15 de novembre de 20:00 h. a 20:05 h. amb el lema:

En front del canvi climàtic: actua ja!

Com a ciber activista que sóc (és una de les maneres que utilitzo per participar) i a més a més, persona amoïnada pel futur nostre planeta i per l’herència que deixarem a les generacions futures, vull adherir me a aquesta crida i demanar-vos que hi col·laboreu. Tan sols seran cinc minuts el dia 15...

A l’hora vull fer arribar una crida a la nostra societat i als nostres governs. El canvi climàtic no es cap bajanada com va dir no fa gaire el senyor Rajoy. És quelcom molt seriós i malauradament, molt real!

Els científics adverteixen que és imprescindible limitar l’augment de la temperatura mitja global a 2 º C, per evitar els efectes més perillosos del canvi climàtic.

Si volem mantenir l’augment de la temperatura global del planeta per sota dels 2 graus centígrads, és necessari que les emissions mundials arribin al seu màxim a l’any 2015, perquè després es redueixin al menys un 50% al 2050 (a partir dels nivells de 1990). Això significa que els països industrialitzats retallin les seves emissions, al menys un 30% a l’any 2020 i un 80% per l’any 2050 (dades extretes de Greenpeace).

És molt preocupant veure a les noticies que Barcelona ha arribat a un índex de contaminació superior al de ciutats com Nova York o Londres! I què s’està fent? Doncs sigui el que sigui el que s’està fent, tenim molt clar que no es suficient...

La Unió Europea s’ha compromès, dintre el protocol de Kioto, a reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle un 8% sobre els nivells de 1990 pel període 2008-2012. Dintre les negociacions internes a Europa, España es va comprometre a no augmentar les seves emissions d’efecte hivernacle per sobra del 15% dels nivells al 1990.

Malauradament, la política energètica espanyola ha fet que les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle hagin crescut sense mesura, arribant fins a l’augment del 48% sobre els nivells de 1990, i això suposa que s’ha superat en 33 punts el límit màxim d’emissions. Abans hi havia un compromís en que a España li permetien augmentar les emissions fins a cert punt, i ara degut a una política energètica errònia (de tots els governs als darrers anys) ens trobem amb una situació en que necessàriament s’han de reduir aquestes emissions.

Després de tot això, i molt més del que podríem parlar, sembla temerari i irresponsable qualsevol declaració que es faci per desqualificar tots els estudis científics que s’han fet (des de fa temps però ara amb molta més difusió mediàtica).

El dijous, 15 de novembre de 2007, apaguem la llum!
MercèsTEXT EN CASTELLÀ (D'ALT TENIU EL TEXT EN CATALÀ):
Con ocasión de la presentación en Valencia del informe científico de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, numerosas organizaciones ecologistas, sindicales, sociales y ciudadanas de todo el Estado, convocan un apagón general el próximo 15 de noviembre, de 20:00 h. a 20:05 h. con el lema:

Frente al cambio climático: ¡actúa ya!

Como ciber activista que soy (es una de las formas que utilizo para participar) y además, persona preocupada por el futuro de nuestro planeta y por la herencia que dejaremos a las generaciones futuras, quiero adherirme a esta llamada y pediros que colaboréis. Tan sólo serán cinco minutos el día 15…

A su vez quiero hacer llegar un llamamiento a la sociedad y a nuestros gobernantes. El cambio climático no es ninguna tontería, tal y como dijo no hace mucho el señor Rajoy. ¡Es algo muy serio y desgraciadamente, muy real!

Los científicos advierten que es imprescindible limitar el aumento de la temperatura media global a 2º C, para evitar los efectos más peligrosos del cambio climático.

Si queremos mantener el aumento de la temperatura global del planeta por debajo de los 2 grados centígrados, es necesario que las emisiones mundiales lleguen a su máximo en el año 2015, para que después se reduzcan al menos en un 50% en el 2050 (a partir de los niveles de 1990). Esto significa que los países industrializados recorten sus emisiones, al menos un 30% en el año 2020 y un 80% para el año 2050 (datos extraídos de Greenpeace).

¡Es muy preocupante ver en las noticias que Barcelona ha llegado a un índice de contaminación superior al de ciudades como Nueva York o Londres! ¿Y qué se está haciendo? Pues sea lo que sea que se esté haciendo, tenemos muy claro de que no es suficiente…

La Unión Europea se ha comprometido, dentro del protocolo de Kioto, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 8% sobre los niveles de 1990 para el período 2008-2012. Dentro de las negociaciones internas en Europa, España se comprometió a no aumentar sus emisiones de efecto invernadero por encima del 15% de los niveles de 1990.

Desgraciadamente, la política energética española ha hecho que sus emisiones de gases de efecto invernadero hayan crecido desmesuradamente, llegando a un aumento del 48% sobre los niveles de 1990, y esto supone que se ha superado en 33 puntos el límite máximo de emisiones. Antes había un compromiso en que a España le permitían aumentar las emisiones hasta cierto punto, y ahora debido a una mala política energética (por parte de todos los gobiernos en los últimos años) nos encontramos en que necesariamente se deben reducir estas emisiones.

Después de todo esto, y mucho más de lo cual podríamos hablar, parece temerario e irresponsable cualquier declaración que se haga para descalificar todos los estudios científicos que se han hecho (desde hace tiempo pero ahora con mucha más difusión mediática).

El jueves, 15 de noviembre de 2007, ¡apaguemos la luz!
Gracias