dimarts, 26 de febrer de 2008

EL DEBAT / EL DEBATE

TEXTO EN CATALÁN (ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO)
He vist el debat que han fet en Zapatero i Rajoy. Dubto molt que aquest debat decideixi gaire qui del dos serà el proper president de l’estat espanyol. Penso que una gran part dels votants ja ho tenen decidit (i compte que hi a més de dues opcions de vot), i els que encara no ho han fet jo els hi diria que no basin la seva decisió en el que diuen aquests dos senyors, i que intentin trobar fonts informatives mitjanament imparcials que els hi expliquin el que ha passat durant els darrers quatre anys, i també els anys d’abans d’aquesta legislatura...

No es fàcil trobar aquesta imparcialitat, perquè al·lucinats podem veure que al final del debat (igual que passarà el dia 9 al vespre) tots dos partits diuen que han guanyat. Però el que es pitjor, escoltes als periodistes i t’agafa mal de panxa. Es demostra que la premsa imparcial i independent es rara de trobar. De vegades son pitjor i molt més radicals que els mateixos polítics.

Les primeres enquestes populars diuen que en Zapatero ha guanyat el debat. Jo també ho penso, però no crec que sigui gaire important, i tampoc sé si em deixo portar per la meva aversió al PP.

Jo crec que una de les coses que li falta a en Zapatero es reconèixer els errors comesos (ja ho fa de tant en tant) però ho hauria de concretar molt mes, i oferir esmenes i solucions a aquests errors com a part del seu programa. Està molt bé que sigui el que inverteix més en I+D, però el que jo vull es que comenci a donar solucions davant el desastre escolar existent...

A Catalunya ja en sabem prou dels seus incompliments, i ens cal un reconeixement dels mateixos amb les seves intencions d’esmena al respecte, perquè encarem el nostre futur amb confiança i serenor.

El senyor Rajoy. A l’igual que molts periodistes, em produeix un gran mal de panxa (per dir ho d’una manera fina). Com collons, i perdoneu l’expressió, s’atreveix a parlar de Catalunya, i com s’atreveix a posar els peus a Catalunya per dir nos el que es el millor per a nosaltres? Quin cinisme!

Li haurien de mostrar aquest senyor (que te molt poca memòria i molta cara, o potser un excessiu cinisme) totes les accions i declaracions que han fet (ell i els seus) contra Catalunya i els catalans (la qual cosa també podríem fer extensiva a alguns elements del PSOE). Mentides, boicots, manipulacions (sobre tot perquè a España tinguin una visió distorsionada i falsa dels catalans i de les catalanes). Si fos del PP i visques a Catalunya, sentiria veritable vergonya de tenir a aquests personatges com a líders i com a representants de les meves idees.

Tant que en parla, Rajoy no te política antiterrorista! Perquè la seva política es perpetuar la violència, que ja li està bé, perquè així pugui justificar ‘qualsevol’ acció. I per tant, com pot parlar de les víctimes del terrorisme? Els ha utilitzat pels seus interessos partidistes... I de les famílies? Quan els ha importat a la dreta les polítiques socials? Han mentit sobre Catalunya i ens utilitzen per crear odi i divisions a l’estat espanyol.
I quan deixa de tractar als/les homosexuals igual que a la resta de les persones? I els immigrants? Si haguessin gaires Rajoy repartits pel mon, molts dels nostres avantpassats s’haguessin mort de gana... I potser molts de nosaltres no hi seriem aquí i ara. No parla d’altre cosa que no sigui exclusió i retallada de llibertats. Sigui qui sigui a qui votem, si us plau Votem l’esquerra.


TEXT EN CASTELLÀ (D’ALT EL TEXT EN CATALÀ)
He visto el debate que han realizado Zapatero y Rajoy. Dudo mucho que este debate decida mucho quién de los dos será el próximo presidente del estado español. Pienso que una gran parte de los votantes ya lo tienen decidido (y cuidado que hay más de dos opciones de voto), y los que todavía no lo hayan hecho les diría que no basen su decisión en lo que dicen estos dos señores, y que intente encontrar fuentes informativas medianamente imparciales que les expliquen lo que ha pasado durante los últimos cuatro años, y también los años anteriores a esta legislatura...

No es fácil encontrar esta imparcialidad porque , alucinados podemos ver que al final del debate (igual que pasará el día 9 por la noche) los dos partidos dicen que han ganado. Pero lo que es peor, escuchas a los periodistas y te coge dolor de barriga. Se demuestra que la prensa imparcial e independiente es rara de encontrar. A veces son peores y mucho más radicales que los mismos políticos.

Las primeras encuestas populares dicen que Zapatero ha ganado el debate. Yo también lo pienso, pero no creo que sea muy importante, ni tampoco sé si me dejo llevar por mi aversión al PP.

Yo creo que una de las cosas que le falta a Zapatero es reconocer los errores cometidos (ya lo hace de vez en cuando) pero debería concretar mucho más, y ofrecer rectificaciones y soluciones a estos errores como parte de su programa. Está muy bien que sea quien invierte más en I+D, pero lo que yo quiero es que empiece a dar soluciones ante el desastre escolar existente.

En Catalunya ya sabemos bastante de sus incumplimientos, y nos haría falta un reconocimiento de los mismos con sus intenciones de rectificación al respecto, para que encaremos nuestro futuro con confianza y serenidad.

El señor Rajoy. Al igual que muchos periodistas, me produce un gran dolor de barriga (por decirlo finamente) ¿Cómo cojones, y perdonad la expresión, se atreve a hablar de Catalunya?, ¿y cómo se atreve a poner sus pies en Catalunya para decirnos lo que es mejor para nosotros? ¡Qué cinismo!

Deberían mostrarle a este señor (que tiene muy poca memoria y mucha cara, o tal vez un excesivo cinismo) todas las acciones y declaraciones que han hecho (él y los suyos) contra Catalunya y los catalanes (lo cual también podría hacerse extensivo a algunos elementos del PSOE). Mentiras, boicots, manipulaciones (sobre todo para que en España tengan una visión distorsionada y falsa de los catalanes y de las catalanas) Si yo fuese del PP y viviese en Catalunya, sentiría verdadera vergüenza de tener a estos personajes como líderes y representantes de mis ideas.

Tanto que habla, Rajoy no tiene política antiterrorista. Porque su política es perpetuar la violencia, que ya le está bien porque así pueda justificar ‘cualquier acción’. Y por tanto, ¿cómo puede hablar de las víctimas del terrorismo? Las ha utilizado para sus intereses partidistas ¿Y de las familias? ¿Cuándo le ha importado a la derecha las políticas sociales? Han mentido sobre Catalunya y nos utilizan para crear odio y divisiones en el estado español.
¿Y cuando deja de tratar a los/las homosexuales igual que al resto de las personas? ¿Y los inmigrantes? Si hubiesen muchos Rajoy repartidos por el mundo, muchos de nuestros antepasados se hubiesen muerto de hambre... Y tal vez muchos de nosotros no estaríamos aquí y ahora. No habla de otra cosa que no sea exclusión y recorte de las libertades. Sea quien sea a quien votemos, por favor Votemos a la izquierda.