dimecres, 20 de febrer de 2008

FELICITATS KOSOVO! / ¡FELICIADES KOSOVO!

TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO)
Quin enrenou! No m’ha sorprès gens ni mica la decisió del govern espanyol de no voler reconèixer la independència de Kosovo.

El procés que s’està duent a terme a Kosovo es molt lloable, i no puc menys que felicitar-los. Per què? Doncs perquè una decisió unilateral com la que han pres, generalment sols es pot fer amb les armes i amb un conflicte bèl·lic. I això no ha succeït. I si acaba succeint serà perquè els serbis no volen respectar la decisió de la majoria albanesa que hi a Kosovo, i també perquè la comunitat internacional, un cop més, haurà fallat. Dos milions i mig de ciutadans i ciutadanes lliures kosovars esperen que se’ls hi respecti aquesta llibertat!

El Slobodan Milosevic (criminal de guerra serbi) ja va reduir l’autonomia de Kosovo (una província autònoma aleshores), i va intentar utilitzar la tàctica feixista d’iniciar un procés per augmentar el nombre de serbis en el territori. Per sort, i com ara podem constatar, això no els hi va donar cap resultat positiu...

L’actitud del govern espanyol ha estat un cop mes decebedora. Com a persona progressista i d’esquerres, tan sols sóc capaç d’entendre-la en clau electoral... Vull pensar que si aquesta declaració d’independència s'arriba a fer després de les eleccions generals, la resposta del govern espanyol podria ser molt diferent. És de pena!

Kosovo, no és Catalunya, i tampoc és el País Basc. La història d’aquestes dues nacionalitats històriques que es troben en territori espanyol no hi tenen res a veure amb la història de l’antiga Iugoslàvia. Però totes les alertes s’han disparat a l’estat espanyol i els espanyolistes de “una grande y libre” han alçat els seu clam al cel...

Això sí, no hem d’oblidar la realitat plurinacional existent a l’estat espanyol, i això ha de finalitzar amb un nou inici per a tothom. Amb la reforma de la Constitució com a primer pas, i una España federal com a segon pas. El progrés ens demana valentia i determinació perquè, com molt be diuen els companys de No Nos Resignamos, el canvi avanci...

TEXT EN CASTELLÀ (D’ALT EL TEXT EN CATALÀ)
¡Qué lío! No me ha sorprendido para nada la decisión del gobierno español de no querer reconocer la independencia de Kosovo.

El proceso que se está llevando a cabo en Kosovo es muy loable, y no puedo menos que felicitarlos. ¿Por qué? Pues porque una decisión unilateral como la que han tomado, generalmente sólo puede llevarse a cabo por las armas y con un conflicto bélico. Esto no ha sucedido. Y si termina sucediendo será porque los serbios no quieren respetar la decisión de la mayoría albanesa que hay en Kosovo, y también porque la comunidad internacional, una vez más, habrá fallado. ¡Dos millones y medio, de ciudadanos y ciudadanas libres kosovares, esperan que se les respete esta libertad!

Slobodan Milosevic (criminal de guerra serbio) ya redujo la autonomía de Kosovo (entonces una provincia autónoma), e intentó utilizar la táctica fascista de iniciar un proceso para aumentar el número de serbios en el territorio. Por suerte, y como ahora podemos constatar, esto no les dio ningún resultado positivo…

La actitud del gobierno español ha estado una vez más decepcionante. Como persona progresista y de izquierdas, tan sólo soy capaz de entenderla en clave electoral… Quiero pensar que si esta declaración de independencia se llega a realizar después de las elecciones generales, la respuesta del gobierno español podría ser muy distinta. ¡Es de pena!

Kosovo no es Catalunya, y tampoco es el País Vasco. La historia de estas dos nacionalidades históricas que se encuentran en territorio español no tienen nada que ver con la historia de la antigua Yugoslavia. Pero todas las alertas se han disparado en el estado español, y los españolistas de “una grande y libre” han alzado el grito al cielo…

Eso sí, no debemos olvidar la realidad plurinacional existente en el estado español, y esto debe finalizar con un nuevo inicio para todos. Con la reforma de la constitución como primer paso, y una España federal como un segundo paso. El progreso nos pide valentía y determinación para que, como muy bien dicen los compañeros de No Nos Resignamos, el cambio avance…