dissabte, 5 d’abril de 2008

FREE TIBET ==> FREE WORLDTEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO)
El Tibet està ara de moda... Però fa molt de temps que la seva població pateix l’ocupació de Xina. També fa molt de temps que el seu govern legítim és a l’exili..., i fa molt de temps que el poble tibetà crida per la seva llibertat.

Encara tot i això, hem de recordar també que el que abans existia al Tibet, previ a l’ocupació xinesa, no era pas el millor que podia haver-hi, i tampoc tenien el govern ideal... Desitjo que el Dalai Lama hagi pres bona nota.

La proximitat de la celebració del Jocs Olímpics a Xina ha fet que la comunitat internacional miri cap a la realitat d’aquest país asiàtic. Un país que ha vulnerat sistemàticament i durant decennis els drets humans de la seva població davant els ulls de tot el mon, i se li ha permès...

Cridem “Free Tibet” (Tibet Lliure), però el que jo vull dir es “Free World” (Mon Lliure).

Aquest crit, és un crit per denunciar tot el que succeeix arreu del mon i no solament amb el Tibet, o amb la mateixa població de Xina.

Amb aquest crit vull denunciar a tots/es els/les que vulneren les llibertats humanes i els drets inalienables de tota persona, en contra de tota llei moral i escrita, de vegades fins i tot manipulant les lleis ja existents i suposadament justes, per aconseguir els seus objectius obscurs i fraudulents.

És un crit per els governs que desenvolupen la seva tasca de forma criminal, i per als terroristes d’arreu del mon, ja siguin de dretes o d’esquerres, catòlics, protestants, musulmans o agnòstics, i que pensen que la fi justifica els mitjans...

És un crit per als dictadors, i per als demòcrates que apliquen les seves idees feixistes, i que actuen d’amagat i a l’aixopluc de les societats democràtiques.

Desitjo que tot això serveixi perquè el mon sencer obrim els ulls cap a una realitat que ara per ara, encara que no ens agradi gens ni mica, existeix. I no podem tornar a tancar els ulls...

És l’hora d’un Canvi Global, i cal que en hi posem tots plegats per dur-lo a terme.

L’organització Avaaz ( http://www.avaaz.org/es/ ) ja ha recollit més d’un milió i mig de signatures arreu del mon per demanar que s’aturi la repressió xinesa al Tibet, i ara vol involucrar al màxim nombre de governs mundials, per tal de pressionar a Xina.

Per aquells/es que vulguin contribuir-hi enviant un escrit a en José Luis Rodríguez Zapatero, i demanar-li aquesta implicació per part del govern espanyol, aquí teniu on podeu fer-ho:

http://webmail.ya.com/app/message?l=es&o=8&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eavaaz%2Eorg%2Fes%2Ftibet%5Freport%5Fback%2F18%2Ephp%2F%3Fcl%3D71151217

TEXT EN CASTELLÁ (D’ALT EL TEXT EN CATALÁ)
El Tíbet está de moda... Pero hace mucho tiempo que su población está sufriendo la ocupación de su país por parte de China. También hace mucho tiempo que su gobierno legítimo está en el exilio…, y hace mucho tiempo que el pueblo tibetano grita por su libertad.

Aún y con todo esto, debemos recordar también que lo que antes existía en el Tíbet, previo a la ocupación china, no era lo mejor que podía haber, y tampoco tenían el gobierno ideal… Deseo que el Dalai Lama haya tomado buena nota.

La proximidad de la celebración de los Juegos Olímpicos en China ha hecho que la comunidad internacional mire hacia la realidad de éste país asiático. Un país que ha vulnerado sistemáticamente y durante decenios los derechos humanos de su población ante los ojos de todo el mundo, y se le ha permitido…

Gritamos “Free Tibet” (Tíbet Libre), pero lo que yo quiero decir es “Free World” (Mundo Libre).

Éste grito, es un grito para denunciar todo lo que sucede en el mundo, y no solamente con el Tíbet, o la misma población de China.

Con éste grito quiero denunciar a todos/as los/las que vulneran las libertades humanas y los derechos inalienables de toda persona, en contra de toda ley moral y escrita, a veces incluso manipulando las leyes ya existentes y supuestamente justas, para conseguir sus objetivos oscuros y fraudulentos.

Es un grito para los gobiernos que realizan su tarea de manera criminal, y para los terroristas de todo el mundo, ya sean de derechas o de izquierdas, católicos, protestantes, musulmanes o agnósticos, y que piensan que el fin justifica los medios…

Es un grito para los dictadores, y para los “demócratas” que aplican sus ideas fascistas, y que actúan escondidos y al amparo de las sociedades democráticas.

Deseo que todo esto sirva para que el mundo entero abramos los ojos hacia una realidad que por ahora y aunque no nos guste para nada, existe. Y no podemos volver a cerrar los ojos…

Es el momento de un Cambio Global, y se necesita que nos unamos todos para llevarlo a cabo.

La organización Avaaz ( http://www.avaaz.org/es/ ) ha recogido ya, más de un millón y medio de firmas en todo el mundo para pedir que cese la represión china en el Tíbet, y ahora quiere involucrar el máximo número de gobiernos mundiales, para presionar a China.

Para aquellos/as que quieran contribuir enviando un escrito a José Luis Rodríguez Zapatero, y pedirle esta implicación por parte del gobierno español, aquí tenéis donde poder hacerlo:
http://webmail.ya.com/app/message?l=es&o=8&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eavaaz%2Eorg%2Fes%2Ftibet%5Freport%5Fback%2F18%2Ephp%2F%3Fcl%3D71151217

1 comentari:

Anònim ha dit...

SECURITY CENTER: See Please Here