dimarts, 26 d’abril de 2011

QUAN UNS MAL PARITS ACTUEN EN NOM DE LA JUSTÍCIA I LA POR... / CUANDO UNOS MAL NACIDOS ACTUAN EN NOMBRE DE LA JUSTICIA Y EL MIEDO...TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
No fem més que parlar de la Xina, de Rusia, dels països àrabs... Parlem de molts indrets d’arreu del mon on es violen els drets humans i les llibertats...

Ara bé, què passa amb Estats Units i el Centre de Detenció de Guantánamo? I d’altres que hi ha per tot el mon? Tots sabem, i també ens podem imaginar, el que passa en aquests centres de reclusió al·legals... Una violació sistemàtica i flagrant dels drets humans. Tortures i assassinats comesos en nom de la justícia i el mon lliure, aprofitant-se de la por de la gent. Governants i comandaments d’agències secretes i estatals amb les mans plenes de sang innocent...

Dos dies desprès de l’ 11-S, el Congrés dels Estats Units d’Amèrica va autoritzar al criminal George W. Bush, a utilitzar la força contra nacions, organitzacions i persones, que a criteri seu estiguessin relacionats amb el terrorisme present i “futur”.

Aleshores en Bush va autoritzar a una organització criminal nomenada CIA a instal·lar centres de detenció secrets fora del territori dels Estats Units. Al novembre de 2001, George W. Bush va signar una ordre executiva en matèria militar sobre detenció, tractament i enjudiciament de certs estrangers en la guerra contra el terrorisme. D’aquesta manera es podia tenir a ciutadans no nord-americans sota custòdia indefinida sense càrrecs. Hi ha persones innocents que s’han passat anys presoners i torturats, fins i tot assassinats pel simple fet de ser d’una raça o d’una nacionalitat determinades.

Senyor Obama on és aquell tarannà de quan va començar i que a molts ens va il·lusionar? Per què Guantánamo es encara obert? Per què la CIA segueix fent el que vol arreu del mon? Ja n’hi ha prou! Cal aturar totes aquestes salvatjades, perquè el tarannà que estan duent a terme no els diferencia en res d’aquells contra els que lluiten.

No a Guantánamo. No als centres de detenció secrets. Judici contra els criminals. En George W. Bush i els seus assassins han de pagar pel que han fet! Sí als Drets Humans!

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
No hacemos más que hablar de China, de Rusia, de los países árabes... Hablamos de muchos lugares del mundo donde se violan los derechos humanos y las libertades...

Ahora bien, ¿qué sucede con los Estados Unidos y el Centro de Detención de Guantánamo? ¿Y otros que hay por todo el mundo? Todos sabemos, y también podemos imaginarnos, lo que sucede en estos centros de reclusión alegales... Una violación sistemática y flagrante de los derechos humanos. Torturas y asesinatos cometidos en nombre de la justicia y del mundo libre, aprovechándose del miedo de la gente. Gobernantes y mandos de agencias secretas y estatales con las manos llenas de sangre inocente...

Dos días después del 11-S, el Congreso de los Estados Unidos de América autorizó al criminal George W. Bush, a utilizar la fuerza contra naciones, organizaciones y personas, que a criterio suyo estuviesen relacionados con el terrorismo presente y “futuro”.

Entonces, Bush autorizó a una organización criminal llamada CIA a instalar centros de detención secretos fuera del territorio de los Estados Unidos. En Noviembre de 2001, George W. Bush firmó una orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo. De esta forma se podía mantener a ciudadanos no norteamericanos bajo custodia indefinida sin cargos. Hay personas inocentes que han pasado años prisioneros y torturados, incluso asesinados por el simple hecho de ser de una raza o de una nacionalidad determinadas.

Señor Obama, ¿dónde está aquel talante de cuando empezó y que a muchos nos ilusionó? ¿Por qué está todavía abierto Guantánamo? ¿Por qué la CIA sigue haciendo lo que quiere en todo el mundo? ¡Basta ya! Hay que detener todas estas salvajadas, porque el talante que llevan a cabo no les diferencia en nada de aquellos contra los que luchan.

No a Guantánamo. No a los centros de detención secretos. Juicio contra los criminales. ¡George W. Bush y sus asesinos deben pagar lo que han hecho! ¡Sí a los Derechos Humanos!