divendres, 20 de maig de 2011

DEMOCRACIA VS PARTITOCRACIATEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
El Viquipèdia descriu la paraula democràcia de la següent manera:
“La democràcia és una forma d’organització de grups de persones, la característica predominant és que la titularitat del poder resideix en la totalitat dels seus membres, fent que la presa de decisions respongui a la voluntat col·lectiva dels membres del grup.”

Si analitzem amb deteniment el sistema democràtic en que vivim i ens desenvolupem socialment, ens donarem compte de que no té res a veure amb el que hauria de ser... Jo no dic què de cop i volta passem a una democràcia directa, que ja m’agradaria, però crec que sí que podríem oblidar una mica aquesta merda de democràcia participativa que tenim, i que ens deixa descaradament en mans dels partits polítics, els quals deixen de banda els interessos de la ciutadania per afavorir els seus propis interessos partidistes.

Entre mig d’una i altre tenim la democràcia participativa. Molts diran, però si això ja s’està fent... I un xai negre amb potes roses! els diré jo. Tots els partits polítics s’omplen la boca i els seus programes electorals de democràcia participativa, i a l’hora de la veritat, quan es governa, res de res.

Ara, arreu de l’estat espanyol hi ha mobilitzacions ciutadanes demanant més democràcia. Me’n sento molt orgullós, perquè sobre tot s’està mobilitzant el jovent. Per fi abandonen l’apatia que els ha caracteritzat durant molts anys i comencen a lluitar pacíficament pels seus drets de ciutadania.

Desitjo que la Junta Electoral Central no cometi el gran error d’arremetre contra aquestes concentracions pacífiques pel sol fet de trobar-nos en data d’eleccions. Precisament en aquest moment, en unes eleccions que no són altre cosa que la gran festa de la democràcia, és quan aquest tipus de concentracions tenen més sentit. Anar contra la ciutadania que es manifesta pacíficament demanant més democràcia, seria anar contra la mateixa essència de la democràcia.

Democràcia contra partitocràcia. Hem de fer que guanyi la democràcia!

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
Wikipedia describe la palabra democracia de la siguiente manera:
“La democracia es una forma de organización de grupos de personas, la característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo.”

Si analizamos con detenimiento el sistema democrático en que vivimos y nos desarrollamos socialmente, nos daremos cuenta de que no tiene nada que ver con lo que debería de ser... Yo no digo que de golpe y porrazo pasemos a una democracia directa, que ya me gustaría, pero creo que sí que podríamos olvidar un poco esta mierda de democracia participativa que tenemos, y que nos deja descaradamente en manos de los partidos políticos, los cuales dejan a un lado los intereses de la ciudadanía para favorecer sus propios intereses partidistas.

Entre medio de una y otra tenemos la democracia participativa. Muchos dirán, pero si ya se está haciendo... ¡Y un jamón con chorreras! les diré yo. Todos los partidos políticos se llenan la boca y sus programas electorales de democracia participativa, y a la hora de la verdad, cuando gobiernan, nada de nada.

Ahora, por todo el estado español hay movilizaciones ciudadanas pidiendo más democracia. Me siento muy orgulloso, porque sobre todo se está movilizando la juventud. Por fin abandonan la apatía que les ha caracterizado durante muchos años y empiezan a luchar pacíficamente por sus derechos de ciudadanía.

Deseo que la Junta Electoral Central no cometa el gran error de arremeter contra estas concentraciones pacíficas por el solo hecho de que nos hayamos en fechas de elecciones. Precisamente en este momento, en unas elecciones que no son otra cosa que la gran fiesta de la democracia, es cuando éste tipo de concentraciones tiene más sentido. Ir contra la ciudadanía que se manifiesta pacíficamente pidiendo más democracia, sería ir contra la misma esencia de la democracia.

Democracia contra partitocracia. ¡Hagamos que gane la democracia!